bokow_logo_300
bokow-logo-menu

Zebranie wiejskie w Bukowie – 2010 r.

Dnia 28.04.2010 r. (środa) odbyło się zebranie wiejskie w świetlicy wiejskiej przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie.

Relacja z zebrania wiejskiego z mieszkańcami wsi Buków dnia 28.04.2010 r.

W zebraniu udział wzięło 23 0soby, 9 osób zaproszonych. Zebranie otworzył sołtys wsi Buków i jednocześnie przewodniczący Rady Sołeckiej P. Wiesław Klimas. Na początek przywitał przybyłych mieszkańców na zebraniu, członków Rady Sołeckiej oraz zaproszonych gości:
– Wójta Gminy Mogilany Panią Małgorzatę Mardyła
– Z-cę Wójta Gminy Mogilany Panią Anetę Nędza
– Radnego Powiatu Krakowskiego Pana Jerzego Rogalę
– St. Aspir. K.P w Świątnikach Górnych a zarazem Dzielnicowego Pana Tomasza Żuławinskiego
– Kierownika Referatu IGK p. Zbigniewa Klimończyka
– Pracownika Socjalnego GOPS p. Katarzynę Ciejka
– Pracownika Urzędu Gminy p. Urszulę Piszczek
– Pracownika Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska p. Magdalenę Salawa
– Kierownika USC p. Małgorzatę Madeja
– Przedstawiciela regionalnego firmy “VOTUM S.A” p. Anetę Zderską.

Następnie Sołtys przedstawił porządek zebrania i poddał pod głosowanie, który z kolei został przyjęty przez mieszkańców i przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie sołectwa wsi Buków
3. Sprawozdanie sołtysa wsi Buków z działalności Rady Sołeckiej za 2009 rok.
4. Informacja Wójta Gminy Mogilany o zrealizowanych przedsięwzięciach w 2009 roku i planach na 2010 rok.
5. Informacja przedstawiciela firmy ,,VOTUM S.A” w sprawie odszkodowań komunikacyjnych.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Starszy aspirant K.P w Świątnikach Górnych a zarazem dzielnicowy p. Tomasz Żóławiński, przedstawił informację na temat bezpieczeństwa, na terenie sołectwa wsi Buków. Przestrzegł mieszkańców, aby wzajemnie się kontrolowali, gdyż zbliża się okres letnich wyjazdów na długie weekendy, wyjazdy urlopowe, wczasy. Poprosił mieszkańców o zgłaszanie wszelkich zauważonych spraw, zagrożeń, bezpieczeństwa, kradzieży i rozbojów.
Obecni na zebraniu bukowianie apelowali o częstsze patrole na terenie wsi Buków. W podsumowaniu p. dzielnicowy uznał, że sołectwo Buków należy do spokojniejszych wsi w Gminie. Sołtys wsi Buków Pan Wiesław Klimas złożył szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2009 rok. Omówił krótko plan pracy Rady Sołeckiej na 2010 rok, oraz odniósł się do kilku spraw dotyczących mieszkańców wsi Bukowa. Zapoznał zebranych ze środkami przyznanymi dla sołectwa na 2010 rok.

Wójt Gminy Mogilany Pani Małgorzata Mardyła w formie multimedialnej przedstawiła informacje o zadaniach wykonanych w ubiegłym roku i planach na 2010 rok. Do najważniejszych zadań wymieniła: budowę Gimnazjum w Gminie, inwestycje drogowe, budowę chodników, nakładek asfaltowych na drogach gminnych i współfinansowanych wspólnie z Powiatem Krakowskim. Wymieniła tu największą inwestycje drogową, drogę powiatową Mogilany – Świątniki Górne Raciborsko.

Inwestycje dotyczące wsi to: rozpoczęcie w 2010 roku budowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie, wartość zadania w/g kosztorysu to 3.300 000 złotych. Poinformowała że na budowę sali gimnastycznej w tym roku, uzyskano dofinansowanie w kwocie 500 tyś, złotych, i że złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie na kwotę 600 tyś złotych. Nadmieniła że będzie wykonana nowa nakładka na drodze gminnej w Bukowie Nr 003, odcinek 150m.

Kierownik Stanu Cywilnego w Mogilanach, a zarazem członek Rady Sołeckiej Bukowa Pani Małgorzata Madeja, przedstawiła informacje multimedialną w zakresie demografii Gminy Mogilany ze szczegółowym uwzględnieniem Sołectwa Buków oraz informację na temat nowych dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego.

Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Pan Jerzy Rogala omówił w skrócie zadania wykonane w 2009 roku, przez powiat, oraz te zadania, których się nie udało wykonać w 2009r. Podkreślił, że niektóre z nich będą kontynuowane w tym roku. Odnotował wszystkie uwagi i wnioski składane przez mieszkańców oraz sołtysa wsi Bukowa.

Pracownik socjalny GOPS p. Katarzyna Ciejka omówiła projekt, rozpoczynającego się w tym roku zadania w sprawie zapobiegania przemocy w rodzinie. Omówiła formy pomocy finansowej dla osób i rodzin potrzebujących. Poprosiła mieszkańców o zgłaszanie wszelkich uwag i spostrzeżeń w tym zakresie.

Pracownik Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska Pani Magdalena Salawa przybliżyła mieszkańcom sprawy związane z ochroną środowiska, konsekwencjami dotyczącymi nielegalnej wycinki drzew, omówiła zasady i formę uzyskiwania pozwoleń w tym zakresie. Odniosła się do pytań i wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców Bukowa.

Kierownik Referatu IGK p. Zbigniew Klimończyk, złożył krótką informację na temat robót drogowych i inwestycyjnych wykonywanych we wsi Buków. Przybliżył sprawę rozbudowy oświetlenia ulicznego i odnotował sprawy nurtujące mieszkańców wsi.

Przedstawiciel regionalny firmy “VOTUM S.A.” P. Aneta Zderska przedstawiła w formie multimedialnej informacje w sprawie dochodzenia roszczeń i profesjonalnej pomocy, dla osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym lub doznały uszczerbku na zdrowiu. Omówiła zakres działania i pomocy w tym zakresie przez pracowników firmy. Rozdała ankiety, ulotki i wizytówki z kontaktem przedstawiciela firmy.

Opis sporządził Wiesław Klimas

Poinformuj innych o tym artykule
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Informuj mnie o nowościach na stronie

Nasza strona na Facebook'u

Kalendarz PUBLIKACJI
lipiec 2024
PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031