bokow_logo_300
bokow-logo-menu

Założyciel strony internetowej Bukowa

klimas-wieslaw-02

Wiesław Klimas
Buków 138, 32 -031 Mogilany
e-mail: wieslawklimas138@o2.pl

Szanowni mieszkańcy sołectwa wsi Buków

Zakładając stronę internetową “Sołectwo Buków” chciałem uchwycić pewne etapy z historii życia mieszkańców, pokazać piękno i bogactwo naszych terenów, zaprezentować dziedzictwo kulturowe miejscowości, a zarazem zachęcić wszystkich do odwiedzin naszej Małej Ojczyzny jaką jest wieś Buków, gdzie można bardzo miło spędzić wolny czas.

Od początku pełnienia funkcji sołtysa przyświecał mi cel umacniania więzi między mieszkańcami, pobudzania aktywności społecznej wśród młodzieży oraz wspierania działań na rzecz rozwoju i promocji wsi poprzez udział w konkursach oraz pracach przygotowawczych przy projektach pozyskiwania środków na rzecz rozwoju regionu.

Wspólnie z członkami Rady Sołeckiej opracowaliśmy Plan rozwoju Miejscowości wieś Buków. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 – 2013. Dokonaliśmy uzgodnień i wnieśliśmy poprawki w opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany, zabezpieczając i dokonując zmian przeznaczenia terenów na przyszłość pod planowane inwestycje we wsi Buków.

Pełniąc funkcję sołtysa a zarazem radnego wsi, współpracując z członkami Rady Sołeckiej wraz z koleżankami i kolegami bierzemy na siebie odpowiedzialność za wspólnie podejmowane decyzje, wykorzystując w tym zakresie swoją wiedzę i doświadczenie, czego efektem jest rozwój naszej miejscowości.

Dotychczasowymi osiągnięciami mojej działalności społecznej, które przyczyniły się do usprawnienia życia mieszkańcom wsi, są:

  • rozwiązania komunikacyjne – budowa pętli autobusowej i przedłużenie linii MPK-245 na trasie Buków – Borek Fałęcki
  • uruchomienie prywatnej linii Trans-Bus, łączącej dwa miasta Kraków – Skawina, docelowo wioski Buków, Kulerzów, Chorowice, Mogilany
  • poprawa stanu dróg gminnych, powiatowych oraz dojazdów do pól
  • starania na rzecz rozbudowy i remontu szkoły podstawowej im. Oskara Kolberga, opracowanych projektów budowy sali gimnastycznej przy szkole
  • zagospodarowanie nie wykorzystanego i mało użytecznego zbiornika przeciwpożarowego z przeznaczeniem na parking i tereny sportowo – wypoczynkowe, stworzenia małego rynku. z uwagi na dogodne położenie ,,centrum wsi”
  • rozbudowy oświetlenia ulicznego i udział w pracach przy opracowaniu dokumentacji teletechnicznej na przebudowę sieci telefonicznej z przystosowaniem pod internet na terenach miejscowości Buków, Kulerzów, Chorowice.

Jako radny wsi mogę uczestniczyć w działaniach na rzecz poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wspierałem działania na rzecz OSP przy zakupie samochodu bojowego i remontu, nadbudowy części – budynek świetlicy wiejskiej w pozyskiwaniu środków na ten cel. Biorąc czynny udział w pracach Komisji Gminnych przy Radzie Gminy Mogilany zajmuję się również rozwiązywaniem problemów ważnych dla wsi oraz całej gminy.

Aktywną pracą społeczną chcę służyć mieszkańcom wsi, dążyć do wspólnego dobra i poprawy warunków życia każdego z nas. Okazywać przyjaźń i chęć do współpracy a powierzone mi sprawy traktuję zawsze z szacunkiem i należytą powagą.

Wiesław Klimas

Informuj mnie o nowościach na stronie

Nasza strona na Facebook'u

Kalendarz PUBLIKACJI
czerwiec 2024
PWŚCPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930