bokow_logo_300
bokow-logo-menu

OSP Buków

00-bukow-osp-remiza

Pomysł powołania do życia ochotniczej straży pożarnej w Bukowie zrodził się na zebraniu wiejskim mieszkańców w dniu 27 lipca 1957 r. W zebraniu zwołanym przez sołtys Pana Albina Klimasa uczestniczyły 53 osoby. Dnia 20 kwietnia 1958 r. OSP w Bukowie została zarejestrowana w Urzędzie Spraw Wewnętrznych przy Powiatowej Radzie Narodowej w Krakowie. Pierwszym prezesem straży został Pan Czesław Kościelny, zaś naczelnikiem Pan Eugeniusz Syrek. Początki ochotniczej straży pożarnej to działania mające na celu zdobycie funduszy na wyposażenie straży. Organizując imprezy takie jak zabawy, opłatek, strażacy zarobili na zakup pierwszych 15 czapek strażackich /rogatywek/. W grudniu 1958 r. strażacy wyruszyli również do mieszkańców z pierwszymi kalendarzami oraz życzeniami świątecznymi, a zarobione w ten sposób pieniądze gromadzili na koncie Kasy Spółdzielni w Mogilanach. Chrztem bojowym nowo powstałej jednostki było gaszenie pożaru budynku Pana Leona Wiechcia w 1959 roku, który zapalił się od uderzenia pioruna. Jednostka spisała się bardzo dobrze, za co otrzymała gorące podziękowania od właściciela i społeczeństwa.

W 1960 r. zakupiono strażacki wóz konny. Również w tym roku Wydział Oświaty przy Powiatowej Radzie Narodowej w Krakowie przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie wybudowany w 1884 r. budynek starej szkoły podstawowej. Było to bardzo istotne wydarzenie, gdyż posiadając własny lokal strażacy mogli częściej urządzać różne wiejskie imprezy. Za zarobione na organizacji zabaw pieniądze w 1960 r. zakupiono tarcicę z której wykonano stoły i ławki do przejętego przez straż budynku, wykonano jego częściowy remont w czynie społecznym. W tym czasie podjęto również starania o przejęcie na własność działki gromadzkiej nr.5 na której zaplanowano budowę szopy na wóz strażacki. Dnia 16 lipca 1961 r. odbyło się uroczyste poświęcenie pierwszej zakupionej przez straż motopompy. W uroczystości wzięło udział 9 jednostek straży pożarnych. W Kościele Parafialnym w Mogilanach odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji OSP z Bukowa, po czym uczestnicy uroczystości wrócili do Bukowa, gdzie miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu oraz zabawa taneczna do białego rana.

W roku 1962 r. zrodził się pomysł budowy remizy strażackiej, brakowało bowiem pomieszczenia na wóz strażacki oraz zakupioną motopompę. Pierwszym krokiem w tym kierunku było kupno pustaków pianowych, żwiru oraz zagaszenie wapna. Nikt nie wiedział wówczas jeszcze, gdzie zostanie zlokalizowana remiza, ani też jaki będzie jej wygląd. Decyzja budowy remizy zapadła na zebraniu mieszkańców 10 stycznia 1964 r. Ustalono wówczas, że będzie to budynek parterowy o wymiarach 6 m. x 8 m. z piwnicą oraz wieżą strażacką do suszenia węży. Budynek miał być pomnikiem upamiętniającym 1000-lecie Chrztu Polski. Wśród mieszkańców Bukowa i Kulerzowa rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę remizy, bowiem mieszkańcy zadeklarowali się wpłacić na ten cel po 150 zł od numeru domu. Dodatkowo mieszkańcy zobowiązali się do wykonania niezbędnych prac budowlanych w czynie społecznym. Pierwsze roboty budowlane rozpoczęto dnia 1 maja 1965 r. o godz. 6.50 na plac budowy przybyło 17 strażaków, 25 mieszkańców oraz dzieci z klas V-VII. Na małym terenie roiło się od ludzi jedni niwelowali teren, drudzy kopali fundamenty, inni piwnice. Prace nadzorował dobry fachowiec i murarz Pan Wojciech Mrowiec. W tym roku wykonano i zamknięto fundamenty i piwnice, do których przeniesiono motopompę i pozostały sprzęt. W lipcu 1965 r. wybudowano ściany remizy, zaś 22 lipca położono w czynie społecznym płytę.

Dzięki olbrzymieniu wysiłkowi i ofiarności strażaków i mieszkańców Bukowa udało się zakończyć budowę remizy strażackiej na obchody 1000-lecia Chrztu Polski. Ostatnie prace porządkowe i dekoracyjne wykonano 11 września 1966r. kiedy to odbyła się wielka uroczystość oddania remizy do użytku. Z uwagi na bardzo duży koszt wykonania planów mieszkańcy zdecydowali się budować remizę bez tej dokumentacji, co w konsekwencji skutkowało brakiem dotacji na budowę zarówno z powiatu, jak i z gminy. Wybudowany obiekt to społeczne dzieło mieszkańców Bukowa i Kulerzowa. Czyn ten upamiętnia wmurowana tablica pamiątkowa o treści ,,Ku ogólnemu pożytkowi Obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w X rocznicę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego. – Oddajemy ten oto pomnik zbudowany czynem społeczeństwa i straży Bukowa. Na uroczystość oddania remizy zaproszono 400 osób. Przybyło wielu dostojnych gości z kręgu władz województwa, powiatu i gminy. Odbyła się defilada 11 oddziałów straży i samochodów strażackich, młodzież szkolna przygotowała specjalny program artystyczny, publiczność nie mieściła się na placu przy remizie i szkole. Dzień ten był wielkim świętem mieszkańców Bukowa, dopisała wspaniała pogoda wszyscy bawili się w atmosferze dumy i radości. Wiele osób składało datki pieniężne, z czego pokryto długi zaciągnięte na budowę remizy.

11 stycznia 1968 r. na zebraniu wiejskim podjęto następne wyzwanie tj. decyzję o budowie przeciwpożarowego zbiornika wodnego, dokumentację tego zadania wykonano w 1969 r. Równocześnie przystąpiono do zbiórki pieniędzy na ten cel, ustalono że będzie to kwota 50 zł. od numeru domu. Zbiornik wodny o pow. 810 m2, głębokości przybrzeżnej ok. 1 m został otoczony betonowym murem oporowym, zaś jego dno zostało utwardzone wapnem. Prace zakończono na dzień 22 lipca 1970 r., był to czyn społeczny na 25-lecie PRL. Odbyła się także z tej okazji zabawa taneczna, z której dochody przeznaczono na sfinansowanie prac i materiałów niezbędnych do wykończenia zbiornika. Pod koniec 1969 r. powołano do życia Orkiestrę Dętą przy OSP w Bukowie. Na początku orkiestra liczyła 26 członków. Instrumenty zakupiono na własną rękę. Dnia 8 września 1970 r. orkiestra wzięła udział w pierwszym Festiwalu Orkiestr Dętych w Przewozie. Po zaprezentowaniu czterech utworów orkiestra otrzymała wyróżnienie i nagrodę – instrument alt.

W 1971 r. straż otrzymała pierwszy – wyeksploatowany i przeznaczony do remontu samochód bojowy. Po wielu perypetiach związanych z jego remontem ostatecznie został on uruchomiony w grudniu 1972 r. Dnia 20 stycznia 1975 r. odbyła się w Bukowie uroczystość obchodów 30-lecia wyzwolenia Bukowa. Dla uczczenia tej rocznicy mieszkańcy Bukowa z własnych materiałów i własnym nakładem pracy wykonali pomnik będący hołdem dla żołnierzy radzieckich poległych w walce o wyzwolenie Bukowa. Na obelisku widnieje napis “Oni zginęli, abyśmy żyli”. 

W 1985 r. opracowane zostały plany rozbudowy dotychczasowej remizy. Na uroczystość 40-lecia OSP w Bukowie oddano do użytku świetlicę wiejską z kotłownią oraz garaż z zapleczem socjalnym. Członkowie OSP w Bukowie byli inicjatorami i czynnie uczestniczyli w pracach związanych z budową świetlicy, oraz budową kaplicy (domu katechetycznego).

50-lecie OSP w Bukowie to potężny dorobek jednostki zaczynającej od zera. Dzięki uporowi i ofiarności mieszkańców skupionych wokół OSP wybudowano szkołę, remizę, zbiornik wodny, drogę do Skawiny i Mogilan, świetlicę wiejską przy OSP. Straż wzięła udział w kilkudziesięciu akcjach gaszenia pożarów, ratując mienie, a być może również życie ludzkie. Zorganizowano wiele imprez rozrywkowych zabaw, festynów. W ramach szkoleń straż brała udział w alarmach bojowych oraz zawodach pożarniczych, stale podnosząc swoje umiejętności. Orkiestra OSP dała kilkadziesiąt występów.

W chwili obecnej jednostka wyposażona jest w nowy wóz bojowy zakupiony przez Urząd Gminy. Posiada dwie nowoczesne motopompy, strażacy mogą zakładać nowe ubrania bojowe oraz piękne galowe stroje. Wieś posiada rozbudowaną sieć wodociągową z hydrantami przeciwpożarowymi. Utrzymywanie otwartego zbiornika wodnego, stało się nieopłacalne, kosztowne a zarazem sprawiało wiele trudności w zachowaniu czystości wody, wcześniej wykorzystywanej przez straż oraz okolicznych rolników dla potrzeb gospodarstw domowych.

W dniu 15-02-2007 roku na zebraniu wiejskim zwołanym przez obecnego sołtysa wsi p. Wiesława Klimasa, mieszkańcy, większością głosów ,”za”, przyjęli uchwałę zebrania wiejskiego o likwidacji zbiornika przeciwpożarowego poprzez jego zasypanie i wykorzystanie pod parking. Dogodne miejsce – centrum wsi, pozwoli wykorzystać teren zbiornika pod brakujący parking przy świetlicy wiejskiej budynek OSP oraz szkoły podstawowej, z wykorzystaniem również pod obiekty sportowo – wypoczynkowe (stworzenie małego rynku). Do zasypania zbiornika wykorzystana zostanie ziemia z likwidowanego zbocza, terenu szkoły na którym w 2009 roku zaplanowana jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga. Świetlica wiejska przy OSP wyposażona jest w nowe stoły, krzesła, zaplecze kuchenne z pełnym wyposażeniem, stwarza możliwość organizacji imprez oraz przyjęć weselnych.

OSP w Bukowie – zdjęcia historyczne

Czynni członkowie OSP w Bukowie:

  1. Przybyło Andrzej
  2. Klimas Edward
  3. Płonka Jan
  4. Ożóg Janusz
  5. Wątorski Andrzej
  6. Wiecheć Andrzej
  7. Rządzik Mirosław
  8. Rządzik Andrzej
  9. Ożog Józef
10. Mrowiec Józef
11. Mrowiec Tomasz
12. Rządzik Adam
13. Ożóg Grzegorz

14. Klimas Piotr
15. Paciorek Grzegorz
16. Ożóg Krzysztof
17. Żmuda Paweł
18. Paluch Artur
19. Okarmus Łukasz
20. Manowita Henryk
21. Klimas Piotr
22. Paluch Bartłomiej
23. Syrek Eugeniusz
24. Wiecheć Damazy
25. Mrowiec Tadeusz

Honorowi członkowie OSP w Bukowie:

  1. Kościelny Mieczysław
  2. Kubiś Stanisław
  3. Strzeboński Józef
  4. Ożóg Stanisław
  5. Liszka Stanisław

Byli członkowie OSP w Bukowie:

Wcisło Bolesław, Kościelny Czesław, Dziewoński Antoni, Ożóg Rudolf, Żmuda Walęty, Mrowiec Wojciech, Pyzik Kazimierz, Gubała Jan, Wiecheć Władysław, Klimas Aleksy, Płonka Władysław, Ożóg Jan, Szczurek Jan, Kaim Zdzisław, Gruca Kazimierz, Szydłowski Łukasz, Mrowiec Stanisław, Manowita Kazimierz, Klimas Władysław, Zając Roman, Klimas Tadeusz, Mrowiec Kazimierz, Ożóg Kazimierz.

Informuj mnie o nowościach na stronie

Nasza strona na Facebook'u

Kalendarz PUBLIKACJI
maj 2024
PWŚCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031