bokow_logo_300
bokow-logo-menu

Ćwiczenia ewakuacyjne na terenie Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie

Dnia 18 czerwca br. o godzinie 10.00 przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne w Szkole Podstawowej im Oskara Kolberga w Bukowie. Dzień wcześniej o godz. 13.00 miało miejsce szkolenie teoretyczne w zakresie ewakuacji dzieci z budynku. Ewakuację z obiektu zarządza się w sytuacji zagrożenia życia, pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem np. zawaleniem się konstrukcji budowlanej, ulatnianiem się substancji niebezpiecznych, wybuchu gazu, podłożenia materiału wybuchowego itp.

Decyzję o ewakuacji podejmuje wójt lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności pracownik który pierwszy zauważył, rozpoznał zagrożenie ( wg miejsca wystąpienia zagrożenia i powiadamia pozostałych ) – jest to ewakuacja zorganizowana. Zagrożeniem jakie przyjęto podczas ćwiczeń przeprowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie, była przesyłka (list) dostarczony do gabinetu dyrektor szkoły, który w kopercie zawierał proszek niewiadomego pochodzenia. W strefie zagrożenia ( gabinecie dyrektora ) znalazła się dyrektor szkoły oraz pracująca w nim sekretarka.

Decyzję o ewakuacji dzieci ze szkoły w tym przypadku podjęła dyrektor szkoły w porozumieniu z gronem nauczycielskim, ewakuując dzieci w bezpieczne miejsce do pobliskiej świetlicy przy budynku OSP. Następnie pani dyrektor powiadomiła telefonicznie Wójta Gminy, która zarządziła dalsze działania wzywając na teren zagrożony odpowiednie służby straży pożarnej – jednostki chemiczne, policji, sanepidu, miejscowej straży OSP, która zabezpieczyła teren wokół szkoły. Do strefy zagrożenia czyli gabinetu dyrektora udali się strażacy z ratownictwa chemicznego wyposażeni w odpowiednie kombinezony i aparaturę pozwalającą im bezpiecznie rozpoznać i zabezpieczyć nieznaną substancję ( proszek ).

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocenę przygotowania obiektu i pracowników Urzędu Gminy do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w czasie gdy obiekt normalnie funkcjonował, a na jego terenie przebywała pełna wynikająca z codziennej eksploatacji liczba dzieci i nauczycieli.
W/w ćwiczenia mają swój cel a mianowicie :
–  sprawdzenie możliwości i prawidłowości prowadzenia ewakuacji
–  sprawdzenie systemów alarmowych znajomości procedur alarmowych, oraz    zachowania się personelu na wypadek zaistniałej sytuacji zagrożenia
–  oceny bezpiecznej ewakuacji dzieci w tym ocena dowodzenia różnymi służbami ratowniczymi na miejscu akcji.

Ćwiczenia przebiegały sprawnie, pokazały drobne mankamenty, które trzeba wyeliminować, ale wyłonienie ich było jednym z głównych celów przeprowadzonej akcji. Jednostki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, policji, sanepidu, grono nauczycielskie wypełniły solidnie i sumiennie swoje zadanie we wspólnej trosce o dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci i personelu za które biorą odpowiedzialność w czasie trwania akcji.

Scenariusz ćwiczeń praktycznych obejmował:

1. Ewakuacja uczniów z budynku szkoły przez nauczycieli do sali świetlicy wiejskiej przy ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie.
2. Udział  w  akcji  oddziałów  straży  zawodowej, chemicznej  i  ochotniczej   oraz pogotowia, policji i pracowników sanepidu.
3. Zabezpieczenie terenu zagrożenia przez w/w jednostki i służby.
4. Akcja rozpoznania i neutralizacji miejsca zagrożenia przez jednostkę ratownictwa chemicznego.
5. Zakończenie akcji.
6. Zakończenie etapu ewakuacji dzieci – opuszczenie świetlicy OSP przez uczniów i powrót do klas szkolnych.
7. Analiza, omówienie  i  podsumowanie przeprowadzonej akcji w ramach ćwiczeń ewakuacyjnych przez jednostki ratownictwa i pomocnicze w świetlicy wiejskiej.

Poinformuj innych o tym artykule
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Informuj mnie o nowościach na stronie

Nasza strona na Facebook'u

Kalendarz PUBLIKACJI
kwiecień 2024
PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930